Annotatie betekenis: Wat is annotatie + voorbeelden

Annotaties, je hebt er vast wel eens van gehoord. Dit is typisch een term die mensen wel kennen, maar waarvan lang niet iedereen begrijpt wat het nu precies betekent. Dit is zonde, het is namelijk een term die wel iedereen zou moeten begrijpen. Wij vinden dat het dan ook tijd is om hier iets aan te doen. In dit artikel gaan wij nader in op de betekenis van het begrip annotatie en op de manieren waarop een annotatie met name wordt gebruikt. Ook zullen we je een aantal voorbeelden van annotaties laten zien die vandaag de dag veel worden gebruikt. 

Waar worden annotaties voor gebruikt? 

Laten we beginnen met de vraag waar het allemaal om draait: wat is een annotatie en waar is het voor bedoeld? Annotaties worden gebruikt om aantekeningen of meer informatie over een onderwerp toe te voegen of om inhoud die op een pagina of aan het eind van een publicatie staat net wat meer te kunnen verduidelijken. Deze aantekeningen kunnen door lezers worden toegevoegd of door de auteur worden afgedrukt. Een ander veelgebruikt gebruik van annotaties is in een geannoteerde bibliografie. In dit type annotatie vind je de informatie over bronnen die zijn gebruikt om onderzoek te staven, alleen dan gedetailleerd wordt weergegeven. Uiteindelijk helpen annotaties de lezer de hoofdtekst te begrijpen en zorgen zij ervoor dat de lezer over alle informatie beschikt die hij nodig heeft.

Hoe moet je een annotatie schrijven? 

De wijze waarop je een annotatie moet schrijven is sterk afhankelijk van de soort annotatie die je moet gaan schrijven. We gaan straks verder in op enkele voorbeelden van annotaties, maar voor nu is het makkelijk om uit te gaan van een algemeen stuk. Het is op de eerste plaats va belang om kort de feiten weer te geven waar je de annotatie voor schrijft. Hier geef je aan wat er heeft plaatsgevonden en waar de annotatie om draait. Als je bijvoorbeeld een geschiedkundig stuk schrijft dan beschrijf je wat er op dat specifieke moment heeft plaatsgevonden. Vervolgens ga je in op de vraag wat er in de praktijk over het algemeen gedacht wordt over dit onderwerp. Dit kan je doen door een stelling of algemene vraag op te werpen over het onderwerp wat je zojuist in kaart hebt gebracht. 

Heb je dit gedaan dan is het tijd om de kritische noot toe te passen. Door te kijken naar wat bepaalde tegenstanders vinden van de stelling is het mogelijk om kritisch naar de alom geaccepteerde meningen te kunnen kijken. Nu is het tijd om je eigen mening toe te passen op de bronnen die je op een rijtje hebt gezet. De lay-out van een annotatie verschilt sterk aan de hand van de aard van het stuk. Het is handig om voor voorbeelden van lay-outs altijd even het internet te raadplegen. Hier vind je namelijk allerlei voorbeelden die je meer laten zien over hoe jij je annotatie kunt vormgeven. 

Voorbeelden van annotaties 

Door het bovenstaande weet je als het goed is wat beter wat een annotatie eigenlijk inhoudt. Wat je alleen nog niet weet is wat de belangrijkste soorten annotaties zijn die worden gebruikt. Om je hier wat meer over te laten zien is het handig om even naar de toepassing in de praktijk te kijken. Je kunt hieronder een lijstje vinden met de meest gebruikte soorten annotaties die je vandaag de dag allemaal kunt vinden. 

  • De geannoteerde bibliografieën

Een van de voorbeelden die we al even kort hebben benoemd is de die van de geannoteerde bibliografieën. Hoe wordt deze annotatie gemaakt vraag je je af? Geannoteerde bibliografieën moeten een korte samenvatting bevatten over de bron, de waarde van de specifieke bron en een evaluatie van de betrouwbaarheid. De bibliografie moet altijd alfabetisch worden gerangschikt op auteur of titel, op datum van publicatie of op onderwerp. Dit volgt ook wel uit de MLA en APA opmaakstijlen. Het spreekt voor zich dat dit type annotatie met name wordt gebruikt in het onderwijs en in de wetenschap. 

  • De juridische annotatie

Het is ook mogelijk om een juridische annotatie te schrijven. Dit is een type annotatie wat verschilt ten opzichte van de andere soorten annotaties. Het is namelijk zo dat bij een juridische annotatie sneller de diepte op wordt gezocht. In de annotatie kan men bijvoorbeeld een schets maken van de laatste jurisprudentie op het gebied van een bepaald onderwerp. Vervolgens worden er in de annotatie een groot aantal bronnen gebruikt om een bepaalde stelling te onderbouwen. Dit brengt met zich mee dat deze annotatie in feite eerder gezien kan worden als een soort essay of een betoog. Wel is het zo dat bij een juridische annotatie dezelfde opmaaklijsten worden gebruikt als bij andere stukken.  

  • De persoonlijke annotatie

Er wordt ook nog wel eens gesproken over een persoonlijke annotatie. Mensen doelen hier vaak op het maken van aantekeningen voor jezelf om dingen niet te vergeten. Mensen maken er een annotatie van. In tegenstelling tot wat algemeen wordt verondersteld is dit niet te classificeren als een annotatie in de officiële zin van het woord. We spreken in dit geval namelijk eerder van een notitie, dit is weer iets heel anders van een annotatie. Bij een annotatie is namelijk altijd sprake van een kritische noot die wordt onderbouwd met nadere bronnen. Dit in tegenstelling tot een notitie, wat enkel en alleen bedoeld is voor degene die van plan is om zo zichzelf aan iets te herinneren. 

Ook een annotatie maken voor je stuk? 

Mocht je zelf ook ooit een annotatie willen maken dan heb je dankzij de informatie uit dit artikel in ieder geval al een beter beeld gekregen over wat het precies inhoudt. Ook heb je met onze handige voorbeelden een klein overzicht van de mogelijkheden op het gebied van annotaties. Naast het maken van een annotatie is er natuurlijk nog veel meer mogelijk voor het opstellen van onderzoeken of andere soorten geschriften. Benieuwd wat voor alternatieven er zoal te vinden zijn? Neem dan zeker even een kijkje op de rest van de site, hier kan je nog veel meer info vinden die van belang kan zijn!