Disclaimer: Betekenis + Voorbeeld

Wanneer je een product koopt of een website bezoekt via het internet zie je in veel gevallen een tekstje onder aan het scherm staan. Dit wordt ook wel de disclaimer genoemd. Nu staat er natuurlijk het een en ander in deze disclaimer. Hoewel een disclaimer onbelangrijk lijkt is het wel degelijk een cruciaal onderdeel van iedere website en product. Om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van wat een disclaimer eigenlijk is hebben we besloten om het een en ander in dit artikel voor jou op een rijtje te zetten. Vandaag laten wij je alles zien wat je moet weten over de disclaimer!

Wat is een disclaimer – betekenis 

Voordat we gaan kijken naar de specifieke inhoud van de disclaimer is het van belang om stil te staan bij de definitie zelf. Wat is een disclaimer namelijk vraag je je af? Een disclaimer is in feite niets meer dan een mededeling die je op je website wordt geplaatst in een poging om je aansprakelijkheid voor het resultaat van het gebruik van je site te beperken. Dit klinkt wat vaag, maar het betekent eigenlijk dat de disclaimer kan voorkomen dat je voor de rechter wordt gesleept. Hoewel een disclaimer niet altijd kan uitsluiten dat je in juridische problemen komt, kan het je wel beschermen tegen grote zaken. 

De inhoud van je website is meestal het eerste waar de disclaimer op ziet. Zelfs als je alles in het werk stelt om de juistheid van de informatie die je op je site zet te bevestigen, is het altijd mogelijk dat bepaalde informatie op uw pagina’s onnauwkeurig is. Als een websitegebruiker kan aantonen dat deze onjuiste informatie hem of haar op een of andere manier schade heeft bezorg dan kan je helaas aansprakelijk worden gesteld. Als je een passende disclaimer hebt opgesteld voor de inhoud van je site kan je makkelijker betogen dat jij als website eigenaar niet aansprakelijk bent.

Voordelen van een disclaimer 

Met een disclaimer ben je dus in staat om je aansprakelijkheid ten opzichte van anderen af te dekken. Nu zijn er nog een aantal andere voordelen verbonden aan het gebruik van een disclaimer. Om je hier wat meer over te laten zien hebben we hieronder een selectie gemaakt van de grootste voordelen die je zelf kan ondervinden als je besluit om een goede disclaimer te schrijven: 

  • Je beschermt je rechten veel beter 

Een disclaimer beschermt je rechten op je intellectuele eigendom tegen inbreuk door anderen. Als de content op je website literair of artistiek van aard is dan kan een disclaimer een eigendomsclaim over het auteursrecht van je content bevatten. Dit houdt in dat de disclaimer aan anderen laat zien dat zij niet zomaar je content zonder je toestemming mogen gebruiken. Andere vormen van intellectuele eigendom worden pas volledig beschermd als je dit geregistreerd hebt door een octrooi aan te vragen.

  • Je bent minder snel aansprakelijk

Aangezien een disclaimer zowel een waarschuwing is als een manier om risico’s te beperken ben je dus in feite beschermt tegen aansprakelijkheid. Iedereen die uw disclaimer leest wordt dan ook verondersteld de risico’s te begrijpen die verbonden zijn aan het gebruik van je website. Dit is echt een must voor de bedrijven die te maken krijgen met informatie richting klanten.  Door dit te doen ben je namelijk in staat om potentiële problemen vroegtijdig te voorkomen. 

  • Je laat zien wat de plichten zijn voor klanten

Een disclaimer informeert je lezers over je kwalificaties of achtergrond. Dit zorgt dan ook voor het beter afbakenen van de reikwijdte af van je verplichtingen tegenover je klanten. Dit is met name nuttig wanneer je advies geeft op een gebied dat niet noodzakelijk binnen je expertise valt. Denk bijvoorbeeld aan financieel advies als je niet echt een bankier of een belegger bent. Dit hangt ook weer samen met de reeds besproken aansprakelijkheid waar we het over hebben gehad. 

  • Je zorgt voor uitsluiting van derden-aansprakelijkheid 

Er kunnen zich gevallen voordoen waarin derden via je website of blog in contact kunnen treden met je klanten of cliënten. Dit kan ervoor zorgen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor hun handelingen of uitlatingen. Op je website of social media-account kunnen opmerkingen of advertenties van andere partijen worden geplaatst. Mochten dit strafbare opmerkingen zijn zoals bijvoorbeeld bedreigingen dan zal je met een disclaimer in ieder geval niet verantwoordelijk worden gehouden. 

Voorbeeld van een disclaimer

Je weet door het bovenstaande wat beter wat een disclaimer is en wat er eigenlijk allemaal in kan staan. Wat je alleen nog niet weet is hoe een disclaimer er ongeveer uit ziet. Het makkelijkste is om er even een voorbeeldje bij te pakken. Dit geeft je namelijk enig inzicht in de normale lay-out voor een goede disclaimer. Een voorbeeld is een affiliate disclaimer. Een affiliate disclaimer laat alle mensen die je website gebruiken weten dat je links van affiliate bedrijven kunt delen. Een disclaimer laat klanten weten dat je een commissie verdient op deze verkopen, zodat ze weloverwogen aankoopbeslissingen kunnen nemen. Een dergelijke affiliate disclaimer kan er als volgt uit zien:

Deze website maakt onderdeel uit van een affiliate platform. Via dit platform worden op basis van commissie producten gepromoot. Maak bij het verrichten van aankopen altijd een zelf overwogen keuze. Deze site krijgt geen gratis producten in ruil voor geld of enig andere vorm van betaling.

Door de informatie uit dit artikel is het ook voor jou mogelijk geworden om een beter beeld te krijgen over de disclaimer en over de rol die de disclaimer speelt. We hopen dan ook dat je de volgende keer dat je een disclaimer tegenkomt stilstaat bij wat wij vandaag hebben laten zien. Mocht je nog veel meer willen leren over ondernemingen en over het internet in het algemeen dan heb je geluk. Hier op de site zijn er namelijk talloze andere artikelen te vinden die je zeker even goed door zou moeten lezen.