De voordelen en kosten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Ben je zelfstandig ondernemer? Grote kans dat je vroeg of laat in aanraking komt met de term ‘arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Je bent weliswaar niet verplicht om deze verzekering voor je bedrijf af te sluiten, maar wij raden je aan om hem zeker in overweging te nemen. Twijfel je nog? Dan ben je hier aan het juiste adres. Deze tekst staat namelijk volledig in het teken van de voordelen en kosten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Hopelijk helpt dit jou om te bepalen of je deze verzekering voor je bedrijf nodig hebt.
 

Financieel vangnet

Het grootste voordeel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is wat ons betreft dat je hiermee een financieel vangnet voor jezelf creëert. Kun je niet werken door ziekte, een ongeval, burn-out of zwangerschap en stelt je verzekeraar vast dat je arbeidsongeschikt bent? Dan heb je iedere maand recht op een uitkering. Je bent zo verzekerd van inkomen, ook als je niet kunt werken. Hierdoor kun jij je vaste lasten vaak blijven betalen en dat zorgt ervoor dat je uit de (financiële) problemen blijft. Hoeveel je maandelijks uitgekeerd krijgt, hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verzekerde bedrag waar je bij het afsluiten van de verzekering voor gekozen hebt.
 

Persoonlijke begeleiding

De meeste ondernemers sluiten uit financieel oogpunt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af, maar toch zitten er nog meer voordelen aan zo’n verzekeringen. Zo bieden veel verzekeraars je bijvoorbeeld ook persoonlijke begeleiding als je arbeidsongeschikt raakt. Je wordt begeleid vanaf het moment dat jij je ziek meldt en dit gaat door tot je weer aan de slag gaat. Doordat je er niet alleen voor staat, kun je vaak een stuk sneller weer aan het werk.
 

Gebruik van preventiediensten

Arbeidsongeschiktheid kan veel impact hebben op jou en je bedrijf. Daarom wil je er liever niet mee te maken krijgen. Dit brengt ons bij een derde voordeel van een AOV, want de meeste verzekeraars bieden preventiediensten aan om de kans op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Zo kunnen zij je bijvoorbeeld helpen om tegenslagen te voorkomen en gezond te blijven. Uiteraard kies je zelf van welke preventiediensten je gebruik maakt. De kosten die hieraan verbonden zijn, worden vergoed door je verzekeraar.
 

Wat kost een AOV?

Ben je overtuigd van de voordelen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Dan wil je uiteraard ook weten wat de kosten van een AOV zijn. Dit kunnen we je niet precies vertellen, want de premie hangt onder meer af van je leeftijd. Omdat de kans op arbeidsongeschiktheid groter is naarmate je ouder wordt, stijgt de premie mee met je leeftijd. Daarnaast beïnvloeden de keuzes die je zelf maakt de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Zo betaal je bijvoorbeeld een hogere premie als je voor een kortere wachttijd kiest. Ook het verzekerde bedrag, de eindleeftijd en de uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid zijn van invloed op de kosten van een AOV.
 

Denk ook aan je personeel

Heb je personeel in dienst? Dan zijn zij dankzij de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) verzekerd van loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid. Als werkgever draag je alleen wel een deel van de lasten die arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt. Zo ben je bijvoorbeeld verplicht om een werknemer de eerste 10 jaar een uitkering te betalen als hij in de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) terechtkomt. Wil je deze kosten niet zelf dekken? Verzeker je dan als eigenrisicodrager WGA. Je bent dan verzekerd voor de WGA-uitkering die je als werkgever aan je werknemer moet betalen.