Dit zijn de verschillende onderdelen van een pre-employment screening!

De meeste werkgevers hebben het belang van een pre-employment screening wel begrepen. Het is een belangrijk proces dat bijdraagt aan het zorgvuldig selecteren van de perfecte kandidaat. Het doel van een pre-employment screening is om het verleden van de kandidaat te onderzoeken om zo een beter beeld te krijgen van de persoon die zij in dienst willen nemen. Hierdoor kunnen werkgevers een betere keuze maken en risico’s minimaliseren. Maar wat zijn de verschillende onderdelen van zo’n screening? In dit blog lees je alles over de verschillende checks die bij een pre-employment screening horen.

Identiteitscheck

De identiteitscheck is de eerste stap in het proces. Het is belangrijk om te controleren of de persoon die solliciteert daadwerkelijk is wie hij/zij zegt te zijn. Bij de identiteitscheck wordt de identiteit van de kandidaat vastgesteld door middel van een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of ID-kaart.

VOG-check

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) geeft aan of iemand in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de functie waarop hij/zij solliciteert. Een werkgever mag niet zomaar vragen om een VOG. Dit mag alleen als de functie hierom vraagt.

Integriteitscheck

Een integriteitscheck is een onderzoek naar het verleden van de kandidaat om vast te stellen of hij/zij integer en betrouwbaar is. Hierbij worden bijvoorbeeld referenties gecheckt.

Rijbewijs check

Indien het nodig is dat de kandidaat een rijbewijs heeft voor de functie, zal dit worden gecheckt. Bijvoorbeeld als de kandidaat moet rijden voor het werk of wanneer het een functie betreft waarbij het rijbewijs nodig is om vergunningen aan te vragen.

Diploma check

De diploma check is een onderzoek naar de opleiding van de kandidaat. Hierbij wordt vastgesteld of de kandidaat de juiste diploma’s heeft behaald voor de functie.

Referentie check

Een referentiecheck wordt gedaan om na te gaan of de informatie die de kandidaat heeft gegeven over zijn/haar verleden bij eerdere werkgevers klopt. Hierbij is het belangrijk om te weten hoe de kandidaat heeft gepresteerd en hoe hij/zij heeft gefunctioneerd in het verleden.

Arbeidsverleden check

Tot slot wordt vaak ook het arbeidsverleden van de kandidaat gecheckt. Hierbij wordt gekeken naar de functies die de kandidaat heeft gehad en of hij/zij deze functies naar behoren heeft uitgevoerd.

Een pes check, of te wel een pre-employment screening is een belangrijk proces voor werkgevers om de perfecte kandidaat te selecteren en risico’s te minimaliseren. Door al deze checks uit te voeren, krijgt een werkgever een beter beeld van de persoon die hij/zij in dienst wil nemen en kan er een weloverwogen beslissing worden genomen.