/

Wat is letselschade?

In Nederland gebeuren er jaarlijks bijna 200.000 ongevallen op het werk, 150.000 mensen zijn ieder jaar slachtoffer van een hondenbeet en er gebeuren elk jaar in Nederland meer dan 500.000 verkeersongevallen. Dit leverde 75.000 letselschadezaken op met een totaal betaald bedrag aan letselschade van 1,2 miljard Euro. 

Letselschade uitkeringen maken dus een groot deel uit van de uitkeringen door verzekeraars. Maar was is letselschade eigenlijk? Wie heeft er recht op en welke schadebedragen komen voor een vergoeding in aanmerking? Wat doet een letselschade advocaat?

Wat is letselschade?

Bent u betrokken bij een auto ongeluk, fietsongeluk of bedrijfsongeval? Of heeft de hond van de buren u gebeten? In al deze gevallen kan het zijn dat u gewond raakt of klachten oploopt. Vaak kunt u met uw verwondingen en/ of klachten gewoon uw werk doen en bent u ook op andere gebieden zoals het huishouden of hobby’s niet beperkt. Maar indien dit wel het geval is, dan ontstaat er schade. Letselschade is daarmee de schade die het letselschadeslachtoffer lijdt als gevolg van verwondingen klachten ontstaan door een ongeval.

Wat doet een letselschade advocaat?

Letselschade claimen is niet eenvoudig. U dient te onderzoeken wie schuldig is bij een aanrijding en wie u voor uw schade aan kunt spreken. Heeft u dan iemand aansprakelijk gesteld voor letselschade, dan krijgt u te maken met een letselschade jurist van een schadeverzekeraar die er alles aan zal doen om de schadevergoeding zo laag mogelijk te houden.

Een letselschade advocaat kan u begeleiden tijdens het letselschadetraject. Deze persoon heeft tenminste evenveel kennis van het letselschaderecht als de letselschadejurist van de verzekeraar. De advocaat zal eerst voor u onderzoeken wie aansprakelijk is voor de door u geleden schade. Zo is bijvoorbeeld bij een aanrijding van achteren de persoon die u van achteren aanrijdt aansprakelijk, maar ook zijn schadeverzekeraar kan rechtstreeks aangesproken worden. In het geval van een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk als deze niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Er is in dat geval sprake van werkgeversaansprakelijkheid. Bij letselschade als gevolg van een hondenbeet kunt u de geleden schade verhalen op de bezitter van de hond. Meestal zijn werkgevers en hondenbezitters overigens verzekerd tegen letselschade en betaald deze uw letselschadevergoeding.

Welke letselschade wordt vergoed?

Is de tegenpartij aansprakelijk voor uw letselschade en is de aansprakelijkheid erkend? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Deze bestaat uit alle materiële schadeposten die geleden worden en uit smartengeld.

Materiële schadeposten zijn die posten die op geld waardeerbaar zijn. Voorbeelden van materiële schadeposten zijn medische kosten, inkomensschade als gevolg van arbeidsongeschiktheid, kosten voor hulp in het huishouden en reiskosten. 

Smartengeld of immateriële schade is niet op geld te waarderen. Het is een vergoeding voor het leed dat door een ongeval geleden wordt. Daarbij valt te denken aan pijnklachten, verdriet, psychische klachten als rijangst en angst voor honden, boosheid en frustratie.

Conclusie

Letselschade is dus de schade die een slachtoffer van een ongeval lijdt omdat hij hierbij gewond is geraakt of aan het ongeval klachten over heeft gehouden. Bij veel ongevallen is er geen sprake van letsel en dus ook letselschade, maar er zijn ook 75.000 letselschadezaken per jaar. De slachtoffers van deze ongevallen hebben recht op een schadevergoeding.